Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Poprawa ich efektywności energetycznej będzie oznaczać mniejszą emisję gazów cieplarnianych. Dofinansowanie z Funduszu Spójności dla realizowanego przez miasto projektu wyniesie bez mała 2 mln zł.

Realizowany przez Gminę Miasto Częstochowa projekt zakłada roboty termomodernizacyjne w wielorodzinnych budynkach komunalnych przy ul. Warszawskiej 13, 36 i 39, a także likwidację indywidualnych źródeł ogrzewania (pieców węglowych) w jednym z tych obiektów – przy ul. Warszawskiej 39. We wszystkich trzech budynkach są w sumie 63 mieszkania – łączną powierzchnia użytkowa to prawie 3 tys. m kw. W wyniku realizacji projektu zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych oraz zużycie energii końcowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; działanie 1.7:  Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego; poddziałanie: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim).  

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 3 mln 51 tys. zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi z górą 1 mln 980 tys. zł.

na podst. informacji
z Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM,
Marcin Breczko