18 maja zostanie otwarta Wypożyczalnia Główna Biblioteki Publicznej i niektóre filie. Tego samego dnia działalność wystawienniczą wznowi OPK ,,Gaude Mater”, a dzień później – część obiektów Muzeum Częstochowskiego. Miejska Galeria Sztuki ma być znowu dostępna po 25 maja. Wszędzie będą obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa.

A oto szczegóły związane z ponownym udostępnieniem miejskich instytucji kulturalnych:

Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego

Ponowne otwarcie nastąpi w poniedziałek, 18 maja. Wznowienie działalności przebiegać będzie etapowo. W pierwszym etapie otwarte zostaną:

 • Wypożyczalnia Główna, al. Najświętszej Maryi Panny 22
 • Oddział dla Dzieci i Młodzieży, al. Kościuszki 4
 • Filia nr 7, al. Pokoju 15/17
 • Filia nr 8, ul. Księżycowa 2
 • Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15
 • Filia nr 13, ul. Mireckiego 28
 • Filia nr 14, ul. Norwida 7/21

  Tymczasowo ulegną zmianie godziny otwarcia tych placówek:

 • Wypożyczalnia Główna: poniedziałek – piątek – 10.00 – 18.00, sobota – nieczynne;
 • Oddział dla Dzieci i Młodzieży: poniedziałek – 12.00 – 15.00, wtorek – piątek – 10.00 – 18.00, sobota – nieczynne;
 • Filie nr 7, 8, 9, 13, 14: poniedziałek – 12.00 – 15.00, wtorek – piątek – 9.00 – 17.00, sobota – nieczynne


Obowiązywać będą nowe zasady korzystania z bibliotek:

 • czytelniczki i czytelnicy zobowiązani będą do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy oraz rękawiczek, a także do dokonania dezynfekcji dłoni po wejściu do biblioteki
 • nie będzie możliwy wolny dostęp do zbiorów – książki będą podawać pracownice biblioteki
 • możliwe będzie dokonywanie rezerwacji dostępnych książek przez system biblioteczny SOWA, a także mejlowo i telefonicznie
 • zwracane przez czytelników książki oraz inne zbiory poddawane będą min. 3-dniowej kwarantannie – oznacza to, iż przez ten okres nie będzie możliwe ich wypożyczanie
 • nie będą wypożyczane gry planszowe, puzzle itp.
 • przy stanowisku obsługi będzie mogła przebywać tylko 1 osoba; pozostałe osoby oczekujące w kolejce muszą utrzymywać bezpieczną odległość między sobą – przynajmniej 2 metry od innych osób
 • nie będzie możliwości korzystania z czytelni, stanowisk komputerowych i ksero
 • nie będą odbywać się spotkania autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne, wycieczki, zajęcia dla różnych grup wiekowych itp.
 • należy skrócić swoją obecność w bibliotece do niezbędnego minimum
 • dopuszcza się czasowe ograniczenie godzin lub dni otwarcia placówek.


Czytelniczki i czytelnicy zobowiązani będą do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę biblioteki.

Otwarcie Filii nr 1, 2, 5, 6, 15, 20 planowane jest na 25 maja. Z kolei otwarcie placówek 1-osobowych, czyli Filii nr 3, 4, 16, 18, 21, 22, 23, 24 i 25 – na 1 czerwca.

W Filii nr 10 przeprowadzana jest inwentaryzacja zbiorów – placówka wznowi działalność po jej zakończeniu.

Filia Muzyczna jest w trakcie procedury zmiany lokalizacji – wznowi działalność po przeniesieniu się do innego lokalu i wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych.

Wszystkie bieżące informacje związane z otwarciem placówek bibliotecznych będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.czest.pl), a także na bibliotecznym Facebooku i Instagramie.

Miejska Galeria Sztuki

Wznowienie działalności MGS planowane jest po 25 maja – wyłącznie w zakresie działalności wystawienniczej i na określonych zasadach.

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

OPK planuje wznowienie działalności w zakresie wystawienniczej od 18 maja.

Galeria będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–19.00. Osoby ją odwiedzające zobowiązane będą m.in. do zakrywania ust i nosa, posiadania przy sobie jednorazowych rękawiczek ochronnych, dezynfekcji rąk przed wejściem, zachowywania dwumetrowej odległości od innych, stosowania się do ograniczenia liczby osób przebywających w pomieszczeniach (4 osoby w sali nr 1 oraz 2 osoby w sali nr 2).

Odwiedzający zobowiązani będą do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Ośrodka.

W najbliższym czasie w OPK będzie można oglądać wystawę poplenerową „Złoty Potok 2020” członkiń i członków Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza – dokładna informacja ukaże się na stronie internetowej Ośrodka.

Muzeum Częstochowskie

19 maja Muzeum otworzy część swoich obiektów – od tego dnia czynne będą wystawy w Ratuszu (al. Najświętszej Maryi Panny 45) oraz w Galerii Dobrej Sztuki (al. Najświętszej Maryi Panny 47). W obiektach tych będzie można zobaczyć następujące ekspozycje:

Ratusz

 • wystawy i prezentacje stałe – „Dzieje miasta Częstochowy” – stała wystawa historyczna, „Malarstwo w zbiorach Muzeum Częstochowskiego”, „Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845-1918”, „Spacer po dawnej i współczesnej Częstochowie – stare i nowe fotografie miasta na wieży ratuszowej”
 • wystawa czasowa: „Ecce Homo” – prezentacja malarstwa i rzeźby ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego (do 14 czerwca)


Galeria Dobrej Sztuki

 • wystawy i prezentacje stałe – „Sztuka Polska XIX i XX w.”, „Grafiki mistrza drzeworytu Stefana Mrożewskiego w kolekcji Muzeum Częstochowskiego”
 • wystawa czasowa „Terra recognita 2020” – międzynarodowa ekspozycja prac graficznych współorganizowana z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (do 31maja)


W kolejnym etapie planowane jest uruchomienie Rezerwatu Archeologicznego, Muzeum Żydów Częstochowian, następnie Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej, Zagrody Włościańskiej.

W ostatnim etapie udostępnione będą Pawilon Wystawowy i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza.

Wykaz wystaw i obiektów udostępnianych do zwiedzania będzie na bieżąco aktualizowany i zamieszczany na stronie internetowej Muzeum  www.muzeumczestochowa.pl

Obowiązywać będą szczególne zasady i regulacje, w tym nowe godziny otwarcia.

Obiekty Muzeum Częstochowskiego będą czynne dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach:

 • wtorek-piątek od 12.00 do 17.00 (ostatnie wejście przed zamknięciem o godz. 16.30)
 • sobota i niedziela od 12.00 do 17.30 (ostatnie wejście przed zamknięciem o godz. 17.00)


Wystawy będzie można zwiedzać jedynie indywidualnie, z ograniczeniem liczby zwiedzających znajdujących się jednocześnie w poszczególnych obiektach – do maksymalnie 6 osób w Ratuszu, do maksymalnie 4 w Galerii Dobrej Sztuki. W przypadku uruchomienia kolejnych obiektów – maksymalnie do 4 osób w Rezerwacie Archeologicznym, Muzeum Żydów Częstochowian, Pawilonie Wystawowym i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, maksymalnie do 2 osób w Domu Poezji i Zagrodzie Włościańskiej.

Zwiedzający będą zobowiązani do posiadania własnych środków ochrony w postaci maseczki zasłaniającej nos i usta, a także do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego. Wskazane będzie używanie przez zwiedzających własnych rękawiczek jednorazowych.

Osoby przebywające w obiektach Muzeum (pracownicy i zwiedzający) będą zobowiązane do zachowania między sobą dystansu co najmniej 2 metrów.

Wyłączone do odwołania z użytkowania będą szatnie oraz multimedia i inne urządzenia aktywowane dotykiem (np. ekrany dotykowe).

Pracownicy Działu Obsługi Muzeum będą mieli prawo nie wpuścić do obiektu osób wykazujących objawy chorobowe.

W trakcie pobytu na terenie Muzeum zwiedzający zobowiązani będą do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Działu Obsługi i służb ochrony Muzeum.