Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

19 marca rozpoczął się konkurs plastyczny p.n. „Uśmiech Dla Służb” zorganizowany przez policjantów z częstochowskiej prewencji. Konkurs ma przede wszystkim na celu okazanie wsparcia i szacunku dla służb i instytucji podejmujących działania na rzecz walki z pandemią.

Ideą konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku służby lekarskiej, straży pożarnej, policji, straży miejskiej, wojska oraz innych instytucji przyczyniających się do walki z pandemią. Konkurs ma również zwrócić uwagę na przestrzeganie zasad higienicznego stylu życia.

Poniżej prezentujemy kilka nadesłanych prac, aby zachęcić tym pozytywnym akcentem do dalszego udziału w konkursie.