Strażacy wspierają działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

Państwowa Straż Pożarna prowadzi na terenie całego kraju działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2. Wszystkie te działania mają jedynie charakter wspomagający działania innych służb i instytucji.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej z terenu powiatu częstochowskiego na polecenie wojewody śląskiego udostępnili namioty, które stanowić mają przyszpitalne polowe izby przyjęć. Na ternie miasta Częstochowy namioty zostały udostępnione i rozstawione przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy następujących placówkach medycznych:

  • Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny przy ul. Bialskiej 104/118,
  • Miejskim Szpitalu Zespolonym na przy ul. Mirowskiej 15,
  • Szpitalu przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7.

Zadania strażaków związane z tworzeniem i prowadzeniem polowych izb przyjęć, polegają na rozstawieniu namiotów pneumatycznych, wyposażeniu ich zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obsługi infrastruktury technicznej, tj. ogrzewania oraz oświetlenia. Strażacy nie wykonują żadnych zadań w strefie zagrożenia koronawirusem.