Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W najbliższym czasie, w związku z rozwojem pandemii, coraz więcej częstochowianek i częstochowian będzie poddawanych kwarantannie, najczęściej we własnych domach. Za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad przewidziano bardzo wysokie kary. Osoby poddane kwarantannie lub izolacji są uprawnione do świadczeń. Działa też specjalna aplikacja, która usprawni przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
 
Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i wytycznych.
Ważne! Decyzję można dostarczyć pracodawcy lub do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.
 
Co wolno, a czego nie wolno robić będąc w domowej kwarantannie:
 • Nie opuszczaj domu.
 • Nie wychodź do sklepu.
 • Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
 • Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.
 • W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista
Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl
Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus                 
 
Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara do 30 tys. zł
 
  
 
Aktualizowane informacje, związane z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w  Częstochowie oraz w powiecie częstochowskim można znaleźć na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tutaj
 
Uprawnienia do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji
 
Decyzja o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji wydana przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem.
 
Za okres trwania kwarantanny przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Aby uzyskać takie świadczenie, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego do wypłacającego świadczenie (do pracodawcy, zleceniodawcy, lub ZUS-u). Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje taką decyzję do swojego płatnika składek, a więc pracodawcy, zleceniodawcy. 
Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.
 
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do ZUS. Decyzja może być przekazana elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można ją złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie decyzji.
 
Ważne!
Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.
Jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców dziecka, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy.
 
  
 
APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA
 
Jak podaje serwis rządowy, kwarantanna domowa to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
 
Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywa izolowana osoba, podstawową ocenę stanu jej zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły tym, którzy nie mają takiej możliwości samodzielnie.
By aktywować aplikację należy ją pobrać z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu trzeba się zarejestrować za pomocą numeru telefonu. Konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który zostanie przesłany smsem.
Aplikacja za zgodą użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.
Infolinia techniczna - tel. +48 22 165 57 44
Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.
 
 
Z wykorzystaniem materiałów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Sanitarnego