Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W związku z obecną sytuacją, z uwagi na sygnały od potencjalnych nabywców, zaplanowane na 24 marca przetargi miejskich nieruchomości zostają odwołane.

Chodzi o nieruchomości miasta położone przy:

ul. Szczytowej 40 i 42

ul. Kiedrzyńskiej

ul. Srebrnej

ul. Przestrzennej

Urząd Miasta podejmie czynności w celu ponownego przygotowania procedury przetargowej. Wszyscy, którzy zgłosili zainteresowanie nabyciem nieruchomości miasta, zostaną dodatkowo poinformowali pisemnie.