Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Prawie 50 policjantów ruchu drogowego czuwało wczoraj nad bezpieczeństwem pieszych w Częstochowie. W działaniach "Bezpieczny Pieszy" częstochowską drogówkę wsparli mundurowi z grupy SPEED z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Katowic oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej. Ukarano łącznie 210 użytkowników dróg nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego.

Od początku roku na drogach miasta Częstochowy i powiatu doszło już do 764 zdarzeń drogowych, w których 68 osób zostało rannych, a 4 poniosły śmierć. Główną przyczyną wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych i niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami. Natomiast w miejscach wzmożonego ruchu pieszych doszło do 28 zdarzeń drogowych, w tym do 19 z winy kierującego i 9 z winy pieszego.

Policjanci z częstochowskiego ruchu drogowego na co dzień podejmują szereg działań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa na ulicach naszego miasta, prowadząc liczne działania profilaktyczne w placówkach oświatowych, jak również działania kontrolno-represyjne na drogach. 20 lutego 2020 roku policjanci z drogówki ujawnili  150 wykroczeń popełnionych przez kierujących oraz 60 naruszeń przepisów ruchu drogowego przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. 82 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość w rejonie przejść dla pieszych, a 37 pieszych przechodziło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.

 

KIEROWCO!

Zbliżając się do oznaczonego przejścia dla pieszych zwolnij.

Pamiętaj, że w zderzeniu z pojazdem pieszy często odnosi poważne obrażenia.

Nie wyprzedzaj przed przejściem dla pieszych.

Nie omijaj pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Kierując pojazdem stosuj zasadę ograniczonego zaufania.

 

PIESZY UCZESTNIKU RUCHU DROGOWEGO!

Chcąc przejść na drugą stronę jezdni upewnij się, że zostałeś dostrzeżony przez kierującego pojazdem.

Nigdy nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.

Używaj elementów odblaskowych podczas korzystania z drogi.

Bądź ostrożny, kieruj się rozsądkiem i wyobraźnią!

  • nieoznakowane samochody KIA zaparkowane przed Ratuszem w Częstochowie
  • policjanci w białych czapkach i kamizelkach odblaskowych tyłem do fotografującego idą w kierunku radiowozów zaparkowanych przed Ratuszem w Częstochowie
  • 4 policjantów stoi przed oznaczonym przejściem dla pieszych
  • w oddali 4 policjantów z ruchu drogowego, na 1 planie napis policja na radiowozie
  • policjant ruchu drogowego stoi przed przejściem dla pieszych
  • policjant stoi przed przejściem dla pieszych, obserwuje drogę
  • policjant stoi przed przejściem dla pieszych, obserwuje drogę
  • policjanci z ruchu drogowego patrolują rejon Placu Biegańskiego
  • policjant z funkcjonariuszem Straży Miejskiej patrolują pieszo 2 Aleję