Pisi są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, co w praktyce oznacza, że nie chroni ich karoseria samochodu, czy poduszki powietrzne i w zderzeniu z pojazdem często odnoszą poważne obrażenia. Mundurowi z drogówki na co dzień bacznie się przyglądają kierującym łamiącym przepisy w rejonach przejść dla pieszych i w miejscach ruchu niechronionych uczestników ruchu drogowego, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń dorogowych po to, by każdy bezpiecznie dotarł do celu.

Zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego czyli pieszym to jedno z priorytetowych zadań Policji. Od wielu lat funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojone działania profilaktyczne skierowane do tej grupy, podczas których przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, edukują jak wykorzystać je w praktyce, ostrzegają o potencjalnych zagrożeniach. Kampanii skierowanych do pieszych było wiele. Tworząc je, wykorzystywano wiele kanałów komunikacji: od bezpośrednich spotkań, informacji w mediach poprzez komunikaty głosowe w autobusach i tramwajach. Gdyby pokusić się o podsumowanie tych działań, można by stwierdzić, że piesi swoją lekcję na temat bezpieczeństwa w zdecydowanej większości odrobili. Świadomość zagrożeń i umiejętność przeciwdziałania ich skutkom wzrosła, co potwierdzają dane na temat liczby zdarzeń drogowych z udziałem tej grupy. Co więcej, powszechny jest widok pieszych wyposażonych w elementy odblaskowe, a zdecydowana większość  społeczeństwa zdaje sobie też sprawę, że tragiczne w skutkach konsekwencje wypadku na drodze poniesie pieszy. Nadeszła więc kolej na apel do kierowców.

Zgodnie z przepisami, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Każdy kierowca widzi znaki informacyjne i ostrzegawcze, że zbliża się do przejścia i widzi także samo przejście. Większa koncentracja kierowcy przy przejściu, szczególna ostrożność w tym miejscu, mniejsza prędkość auta - tyle może wystarczyć, by uratować życie pieszego.

 

W ubiegłym roku na terenie powiatu częstochowskiego doszło do 115 wypadków drogowych z udziałem pieszych, w których 112 zostało rannych, a 3 odniosły śmiertelne obrażenia. Do ponad 42% wypadków z udziałem pieszego doszło na przejściu dla pieszych, gdzie 90% stanowiły zdarzenia spowodowane przez kierującego. 

Obowiązki kierowcy względem pieszego:

- w strefie zamieszkania pieszy może się poruszać swobodnie po całej  przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w  każdym wypadku)

- pieszy ma pierwszeństwo znajdując się na przejściu dla pieszych

- zabrania się omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych

- zabrania się wyprzedzania na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.

 

Apelujemy również do niechronionych uczestników ruchu drogowego, aby przed wejściem na jezdnię rozejrzeli się i upewnili, że zostali dostrzeżeni przez kierowcę i mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę. Piesi, znajdując się na jezdni, dla własnego bezpieczeństwa powinni zachować czujność i upewnić się, czy nie zmieniły się warunki na drodze i bez względu na posiadane pierwszeństwo pamiętać o obserwacji pojazdów.

 

Obowiązki pieszego na drodze:

-  poruszając się po jezdni ma obowiązek iść jej lewą stroną (po to, by widzieć nadjeżdżający pojazd);

- przechodząc przez jezdnię powinien się rozglądać i upewnić, że może bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni;

- nie może wbiegać przed nadjeżdżający pojazd;

- ma obowiązek używania elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym po zmierzchu (dla własnego bezpieczeństwa powinien nosić elementy odblaskowe również w terenie zabudowanym w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza lub po zmierzchu)

- zabrania się wchodzenia pieszemu bezpośrednio przed jadący pojazd (również na przejściu dla pieszych);

- zabrania się przebiegania, zwalniania lub zatrzymywania podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz wchodzenia na jezdnię zza przeszkody

- zabrania się wchodzenia na jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony

 

 

 

 

 

Ładowanie odtwarzacza...