Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta informuje, że do końca lutego przy okazji odbioru odpadów biodegradowalnych będzie można pozbyć się także bożonarodzeniowych choinek.

Zbiórka choinek z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odbędzie się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych.

W przypadku większej ilości drzewek w zabudowie wielorodzinnej, zostaną one zabrane zgodnie z możliwościami transportowymi odbierającego odpady.

Harmonogramy znajdują się na stronie:
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13462

 

informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM