W dniu wczorajszym na terenie całego kraju trwała akcja NURD. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. W akcji brało udziało 48 policjantów z częstochowskiej drogówki oraz 4 strażników miejskich. Funkcjonariusze reagowali przede wszystkim na wykroczenia popełniane przez kierowców wobec pieszych.

Policjanci z ruchu drogowego na co dzień dbają o bezpieczeństwo na drogach. Jednak organizują ogólnopolskie, wojewódzkie i własne działania na drodze, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie miejsc, gdzie obserwuje się wzmożony ruch pieszych czy rowerzystów. Przeprowadzone działania na terenie Częstochowy pokazały, że nie wszyscy kierowcy przestrzegają przepisów w rejonie przejść dla pieszcyh.

Wczoraj od godziny 6:00 do godziny 22:00 na terenie całej Polski drogówka prowadziła działania NURD. Policjanci w szczególności kontrolowali przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Efektem prowadzonych działań było ujwanienie aż 151 wykroczeń popełnionych przez kierowców względem pieszych. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano ponad 100 mandatów a w 45 przypadkach pouczenie. Najczęściej kierowcy pojazdami silnikowymi karani byli za nieprawidłowe zachowania w stosunku do pieszych oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Także sami piesi popełnili wykroczenia w tym przejście na czerwonym świetle i przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.

Natomiast policjantki, które na codzień zajmują się profilaktyką w ruchu drogowym, w rejonach przejść dla pieszych rozdawały odblaski i informowały jak ważne jest ich noszenie.

APELUJEMY:

KIEROWCY: przestrzegajcie przepisów ruchu drogowego, pamiętajcie że zderzenie z niechronionym użytkownikiem dróg może się dla niego skończyć kalectwem a nawet śmiercią

PIESI: przechodząc przez jezdnię upewnijcie się że nadjeżdżający pojazd jedzie z prędkością pozwalającą mu zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, używajcie elementów odblaskowych, nie wchodźcie na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd

ROWERZYSTO: kieruj się zasadą ograniczonego zaufania względem pozostałych uczestników ruchu drogowego, bezwzględnie zwracaj uwagę na znaki i sygnały drogowe

  • dwóch policjantów przy ulicy
  • policjantka z mężczyzną przy radiowozie i przejsci dla pieszych
  • policjantka przy radiowozie rozmaw3ia z kobietą i mężczyzną
  • policjant przy ulicy