W naszym województwie niebawem rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają do 26 stycznia. Jak co roku w działania „ Bezpieczne Ferie 2020” zaangażowani będą dodatkowi funkcjonariusze prewencji oraz częstochowskiej drogówki, którzy zadbają o bezpieczny wypoczynek naszych mieszkańców oraz osób odwiedzających nasze województwo. Jednocześnie apelujemy, zarówno do najmłodszych, jak i ich rodziców o rozwagę, by uniknąć zagrożeń, jakie mogą się pojawić w czasie zimowych zabaw.

Już od grudnia 2019 roku policjanci przeprowadzili w placówkach oświatowych szereg prelekcji, podczas których przypominali najmłodszym jak mają się zachować w sytuacji zagrożenia i jak go unikać. Poruszyli istotne kwestie związane z aktywnym spędzaniem czasu na śniegu - przestrzegali przed zabawą na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz przed kuligami za pojazdami mechanicznymi. Przypomnieli również zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym o noszeniu  jednego z najważniejszych elementów ubioru podczas popołudniowych i wieczornych spacerów jakim są odblaski.

Przez cały okres ferii zimowych funkcjonariusze prewencji  będą kontrolowali miejsca grupowania się młodzieży sprawdzając, czy przebywający tam małoletni nie znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Sprawdzą również, czy osoby niepełnoletnie nie ulegają demoralizacji  oraz zainteresują się dziećmi, przebywającymi w porze nocnej bez opieki rodziców czy opiekunów. Ponadto profilaktycy policyjni przeprowadzą szereg spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą w miejscach gdzie  zorganizowane będą kolonie zimowe.

Patrole częstochowskiej drogówki natomiast będą się bacznie przyglądały, czy kierowcy przewożą dzieci w fotelikach ochronnych oraz czy wszyscy pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa. Podczas codziennych kontroli drogowych sumiennie sprawdzą stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdu (m.in. stan ogumienia, oświetlenie).

Przypominamy planując dalszą podróż  należy pamiętać o przygotowaniu pojazdu (uzupełnić płyny eksploatacyjne, sprawdzić stan ogumienia, wyregulować oświetlenie) oraz o zaplanowaniu trasy przejazdu. Należy pamiętać, że nasze bezpieczeństwo podczas podróży zależy w dużej mierze od nas samych. Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania oraz ostrożności, a nade wszystko wyobraźnią i umiejętnością przewidywania.

Wszystkim życzymy bezpiecznych i udanych ferii.