26 listopada był ostatnim dniem na stanowisku dyrektora Muzeum Częstochowskiego Tadeusza Piersiaka, który osiągnął wiek emerytalny. Od 27 listopada p.o. dyrektora naszego Muzeum jest dotychczasowa zastępczyni dyrektora Katarzyna Ozimek.

Katarzyna Ozimek jest kustoszem, absolwentką kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2005), a także podyplomowych studiów z zakresu Public Relations na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006) oraz muzealniczych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010).

Z Muzeum Częstochowskim związana od 2006 r. jako pracownik Działu Historii, a następnie Działu Edukacji i Wystaw. Od połowy lutego 2017 r. pełniła funkcję p.o. zastępcy dyrektora ds. naukowych. Kuratorka i koordynatorka licznych projektów i wystaw. Autorka i współautorka ekspozycji realizowanych m.in. w cyklu „Gabinety wybitnych częstochowian”. Autorka artykułów publikowanych na łamach Rocznika Muzeum Częstochowskiego.