Komenda Miejska Policji w Częstochowie wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 50 w Częstochowie organizuje dla uczniów szkół podstawowych konkurs plastyczny p.n. "Odblaski ratują życie”. Jego celem jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez promowanie noszenia odblasków, ale także uświadamianie na jakie zagrożenia narażeni są uczestnicy ruchu drogowego. Konkurs rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 11 grudnia.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 50 w Częstochowie, przy współpracy m.in. Policji. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne wykonane przy wykorzystaniu dowolnych technik na formacie A4. Prace w opisanych kopertach należy przekazywać osobiście, pocztą lub za pośrednictwem opiekuna do organizatora czyli SP nr 50.

Celem konkursu jest przede wszystkim podniesienie świadomości młodzieży z korzyści płynących z noszenia odblasków, uświadamianie na jakie zagrożenia narażeni są uczestnicy ruchu drogowego oraz popularyzowanie wśród uczniów nawyków noszenia odblasków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 w auli budynku Szkoły Podstawowej nr 50.

Poniżej w załączeniu do pobrania regulamin konkursu.

Pliki do pobrania

  • 20.37 KB