W dniu 13 listopada 2019r. w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Celem spotkania było przygotowanie się do sezonu zimowego 2019/2020.

W ramach spotkania omówiono m.in. kwestie dotyczące:

- transportu i dostarczania środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych,

- zasad wykorzystania sprzętu będącego w dyspozycji zarządców dróg,

- zapewnienia zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia,

- organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności,

- przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w środkach transportu lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie.


1000 Znaków do wykorzystania