Otrzymaliśmy Grand Prix w ogólnopolskim konkursie „Kryształy PR”. Zostaliśmy nagrodzeni za "Najlepszą kreatywną kampanię promocyjną" oraz wyróżnieni w kategorii "Najlepsza gazeta miejska".

Jury doceniło naszą kampanię "Częstochowa - odkryj ją", którą Wydział Kultury, Promocji Sportu UM oparliśmy na wprowadzeniu nowego logo i identyfikacji wizualnej miasta opartej na grze znaczeń. Pomysł na kampanię wziął się z rozdzielenia nazwy miasta (Często - chowa), co zostało wykorzystane w tworzeniu ideogramów i całej grafiki użytej przy produkcji gadżetów promocyjnych.

Celem konkursu Kryształy PR jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań i rozwiązań.

Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 200 projektów z całej Polski w 6 kategoriach. Organizatorem wydarzenia są twórcy corocznej Ogólnopolskiej Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej.

Grand Prix oraz wyróżnienie przyznano naszemu miastu podczas XV Ogólnopolskiej Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej w Katowicach.

– Konkurs to niepowtarzalna okazja, by wyróżnić te inicjatywy, na których inni mogą się wzorować – mówi Sebastian Chachołek, prezes Grupy PRC Holding, organizującej konkurs.

 Gazeta wydawana przez Urząd Miasta Częstochowy, obecnie jako "CGK", już wcześniej otrzymywała laury w konkursu Kryształy PR (w latach 2012, 2014 i 2016 - Grand Prix, a  w 2017 - wyróżnienie).

 

Fot. nagród - Łukasz Kolewiński