Prawie 7 tys. częstochowianek i częstochowian już podjęło decyzję, na co przeznaczyć prawie 9,5 mln zł. W kolejnej edycji budżetu obywatelskiego głosować można jeszcze do 25 września. Głos można oddać przez internet, w budynku USC przy ul. Focha oraz w popularnym autobusie londyńczyku, który każdego dnia parkuje w innej dzielnicy naszego miasta.

Budżet obywatelski cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród mieszkanek i mieszkańców - od 2014 roku, w pięciu edycjach, zgłoszono ponad 3,5 tysiąca projektów i wybrano do realizacji 541 zadań za łączną kwotę ponad 37 milionów złotych.
Powstają place rekreacji ruchowej, place zabaw, boiska. Zagospodarowano wiele skwerów i terenów zielonych, odnowiono i doposażono wiele bibliotek. Odbył się festiwal footballu, treningi rugby, warsztaty taneczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej i nauki zasad pierwszej pomocy. Mieszkanki i mieszkańcy pamiętają także o zwierzętach z miejskiego schroniska, przeznaczając środki z budżetu obywatelskiego na jego remont i doposażenie, pojawiły się również karmniki dla wiewiórek, budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów zapylających. W tramwajach działa darmowa sieć wi-fi, na Promenadzie Niemena pojawiła się tężnia solankowa, wkrótce powstanie grill park, realizowany jest także projekt zagospodarowania przestrzennego Promenady, którego warianty są obecnie konsultowane z mieszkankami i mieszkańcami.

W tym roku złożono 633 propozycje, a proces weryfikacji formalno-prawnej przeszło pozytywnie 425 projektów: 91 ogólnomiejskich i 334 dzielnicowe.

Na te, które zdobędą najwięcej głosów mieszkanek i mieszkańców, zostanie przeznaczonych blisko 9,5 miliona złotych (9 468 489 zł), w tym: na zadania o charakterze ogólnomiejskim przeszło 2 miliony (2 367 122 zł) oraz na zadania o charakterze dzielnicowym - nieco ponad 7 milionów (7 101 367 zł).

Głosowanie trwa od 6 września, zakończy się w środę 25 września.

Głosować można na kilka sposobów:

  • przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl
  • w komisji do głosowania znajdującej się w Urzędzie Miasta Częstochowy, w Referacie Dialogu i Praw Człowieka przy ul. Focha 19/21, w pokoju 32 - w godzinach pracy urzędu, czyli od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30
  • w mobilnym punkcie do głosowania, zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej konsultacji społecznych (także poniżej), który w formie plakatów widnieje w miejskich autobusach; wzorem ubiegłego roku mobilny punkt do głosowania będzie zlokalizowany w autobusie turystycznym. Od 6 do 25 września londyńczyk będzie odwiedzał kolejne dzielnice Częstochowy, za wyjątkiem sobót i niedziel, ponieważ w tych dniach będzie jeszcze we wrześniu jeździł po trasie turystycznej, zatem w soboty i niedziele mobilny punkt do głosowania w dzielnicach zostanie zorganizowany w formie stoiska na świeżym powietrzu,
  • osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z możliwości glosowania w swoim miejscu zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, przed rozpoczęciem głosowania, do Referatu Dialogu i Praw Człowieka Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

Zasady głosowania pozostają niezmienne - prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec i każda mieszkanka Częstochowy, którzy najpóźniej w dniu oddania głosu ukończyli 13 lat. Każda osoba głosująca ma do dyspozycji 10 punktów na zadania ogólnomiejskie i 10 na zadania dzielnicowe. W ramach puli ogólnomiejskiej - jak i dzielnicowej - można wybrać maksymalnie 10 zadań, rozdzielając między nie 10 punktów.


 

Wyniki poznamy 8 października.

Więcej: http://konsultacje.czestochowa.pl

SyB, z wykorzystaniem materiału z Referatu Dialogu i Praw Człowieka Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy