Częstochowa ma szczęście do długich związków małżeńskich. 23 lipca jubileusz Złotych Godów świętowało kolejnych 10 par. Dwa małżeństwa przeżyły razem więcej niż 50 lat.

Podczas uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego życzenia jubilatom złożyli prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz kierownik USC Rafał Bednarz. Każda z par otrzymała również Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz kwiaty.

JUBILACI:

  1. Bożenna i Edward Doboszowie

  2. Lidia i Ryszard Freusowie

  3. Lidia i Zbigniew Jończykowie – 51

  4. Krystyna i Krzysztof Kubikowie

  5. Halina i Andrzej Ozimińscy

  6. Genowefa i Józef Pędziwiatrowie

  7. Janina i Szczepan Prudłowie – 51

  8. Bogusława i Hieronim Przybylscy

  9. Henryka i Ryszard Widomscy

  10. Barbara i Stanisław Żaczkiewiczowie


1000 Znaków do wykorzystania