Osoby chcące pozbyć się popiołu z palenisk mogą skorzystać z dodatkowego terminu jego odbioru w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W celu skorzystania z usługi odbioru popiołu należy do 22 lipca dokonać telefonicznego zgłoszenia w Urzędzie Miasta Częstochowy pod numerami (34) 370 71 97 lub (34) 370 71 98.

Data odbioru popiołu to z kolei 29 lipca. Tego dnia pojemniki z popiołem należy wystawić przed posesje do godz. 6.00 rano.

Pozostałe terminy odbioru popiołu to:

Termin zgłoszenia telefonicznego do dnia:

Termin odbioru odpadów, w którym należy udostępnić pojemniki przed godz. 600

22 lipca 2019 r.

29 lipca 2019 r.

23 sierpnia 2019 r.

31 sierpnia 2019 r.

23 września 2019 r.

30 września 2019 r.

Dodatkowe informacje dot. gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: http://www.czestochowa.pl/page/311,odpady-komunalne.html


1000 Znaków do wykorzystania