Praca socjalna jak praca u podstaw?

W Polsce nie brakuje ludzi, którzy mają problem z właściwym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Powszechnie takich ludzi określa się mianem „patologii” Jednak dla osób związanych z pomocą społeczną są to po prostu osoby wykazujące się dysfunkcją społeczną.

Praca socjalna Szczecin zakłada wprowadzanie w życie określonych działań w celu przeciwdziałania takim sytuacjom. Pracownicy socjalni starają się pomóc osobom z problemami wrócić do społeczeństwa i nauczyć ich prawidłowego funkcjonowania w wielkiej zbiorowości, jaką jest właśnie społeczeństwo.

Co to jest dysfunkcja społeczna i na czym dokładnie polega?

Dysfunkcja społeczna to zjawisko społeczne polegające na odsuwaniu się jednostki od ogólnie przyjętych norm życia. To znaczy, że jest to rodzaj nieprzystosowania społecznego do ogólnie przyjętych norm życia jednostki oraz grupy jaką jest społeczeństwo. Taka dysfunkcja może przyjmować bardzo różne formy. Taką dysfunkcja może być na przykład notoryczny brak pracy, brak umiejętność potrzebnych do samodzielnego godnego egzystowania w społeczeństwie.

Kogo w społeczeństwie mogą dotknąć dysfunkcje?

Różnego rodzaju dysfunkcje dotykają każdą warstwę społeczną. Zwykle dysfunkcje domykają osoby słabsze, będzie, które znajdą się trudnej sytuacji życiowej i ta sytuacja sprawia, że pogłębiają się ich problemy. Często dysfunkcje bywają dziedziczne. To znaczy, jeśli ktoś wychowuje się w rodzinie dysfunkcyjnej może nie umieć żyć w inny sposób i powiela problemy swoich rodziców lub opiekunów.

W jakich kryzysowych sytuacjach pracownicy socjalni są najbardziej potrzebni?

Pracownicy socjalni są bardzo potrzebni w momencie, gdy rodzina zmaga się z takimi problemami jak:

 • Choroba alkoholowa

 • Bieda

 • Wypadki losowe

 • Niepełnosprawność

 • Uzależnienie od narkotyków

 • Przemoc domowa

W chwili, kiedy pracownicy socjalni docierają do osób potrzebujących pomocy, musza działać szybko i sprawnie. Aby pomóc takiej rodzinie należy właściwie zdiagnozować problemy takie rodziny i wprowadzić w życie odpowiednie działania, które takiej rodzinie pomogą.

Jakie działania może zaproponować i wprowadzić w życie pracownik socjalny, aby pomóc rodzinie z dysfunkcjami?

Pracownik socjalny, po zdiagnozowaniu problemów rodziny, są zobligowani do zaproponowania zmian i pomoc rodzinie w zmianach życiowych mających na celu poprawę ogólnych warunków egzystencji. Takie działania wdrażane są często w porozumieniu z tak zwanym asystentem rodziny, który cyklicznie spotyka się z rodziną objętą programem pomocy ze strony pomocy społecznej. Pomoc dla rodziny może przybrać następujące formy:

 • Pomoc materialna

 • Pomoc rzeczowa

 • Pomoc w znalezieniu pracy lub przekwalifikowaniu się

 • Pomoc w leczeniu

 • Pomoc w dostosowaniu się do życia w społeczeństwie

Praca socjalna to niełatwe zajęcie. Pracownicy opieki społecznej często spotykają się z agresją, bezradnością i biedą. Często ludzie, którym pracownicy socjalni starają się pomóc nawet nie są w stanie ocenić, co sami mogą zrobić, aby poprawić swój los. Dlatego, pomoc asystenta rodziny i jego wkład w poprawę egzystencji osób z dysfunkcjami jest tak ważny. To asystent rodziny uczy swoich podopiecznych prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i zachęca do zmian.

Co dla rodziny robi asystent?

 • Kontroluje codzienne życie – uczy planować

 • Pomaga w kontroli finansów

 • Sprawdza na przykład czy ktoś się leczy

Asystent rodziny na bieżąco analizuje problemy rodziny i pomaga je rozwiązać. Jego praca jest istotną częścią pracy socjalnej. To on reaguje jako pierwszy.