Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Zlikwidowano przystanek ,,Kucelin-Huta” dla linii nr 13, 19 i 28 w kierunku centrum – informuje MZDiT.

W związku z likwidacją przystanku Miejski Zarząd Dróg i Transportu prosi o korzystanie z kolejnego – czyli ,,Kucelin-szpital”, zlokalizowanego po drugiej stronie mostu przy rzece Warcie.

 

 

MZDiT