Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 506),

zwołuję
 
na dzień 14 czerwca (piątek) 2019 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XIV nadzwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie zerwania umowy z firmą Salini na budowę odcinka F obwodnicy Częstochowy oraz planowanego pobierania opłat za przejazd Autostradową Obwodnicą Częstochowy (BR.1.XIV.19).
5.    Zamknięcie obrad XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski