9 czerwca na Miejscu Straceń w Olsztynie odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych tam w czasie II wojny światowej mieszkańców Częstochowy i okolic, a także jeńców wojennych. Odbywają się one w Olsztynie rokrocznie w rocznicę rozpoczęcia akcji eksterminacyjnej w czerwcu 1940 r. w Częstochowie, a jednocześnie w 75. rocznicę ,,Procesu szesnastu" w Moskwie.

W sobotnich uroczystościach uczestniczyły m.in. władze samorządowe Częstochowy, Olsztyna i powiatu częstochowskiego, przedstawiciele związków kombatanckich, poczty sztandarowe, przedstawiciele szkół oraz mieszkanki i mieszkańcy gminy Olsztyn.  Po mszy św. i odczytaniu Apelu Pamięci uczestnicy złożyli na miejscu straceń symboliczne wiązanki kwiatów. 

W Olsztynie, w lesie, w pobliżu drogi do Kusiąt, w osiemnastu zbiorowych mogiłach spoczywa blisko 2 tys. ofiar hitlerowskiego terroru. Pierwszej egzekucji dokonano w tym miejscu pod koniec czerwca 1940 roku. Kolejne przeprowadzano aż do roku 1944. Oprócz Polaków - przywożonych z Częstochowy i Radomska z więzień i z akcji pacyfikacyjnych, w Olsztynie stracono także wielu rosyjskich jeńców wojennych. Ponadto jesienią 1944 roku Niemcy stracili pod Olsztynem wziętych do niewoli partyzantów z 3 Brygady AL im. Generała Bema. Wszystkie zwłoki grzebano, a mogiły równano z ziemią i maskowano.

Po wojnie dokonano ekshumacji zwłok. Przy największej mogile postawiono dębowy krzyż. Cmentarz i pomnik powstał w latach 60, płaskorzeźby przedstawiające scenę pożegnania ludzi idących na śmierć autorstwa Władysława Łydżby, ustawiono tam w latach 80. XX wieku.

Organizatorem uroczystości była Gmina Olsztyn i Urząd Miasta Częstochowy.