W tym roku aż 82 osoby otrzymały Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Uroczystość ich wręczenia odbyła się w V LO im. Adama Mickiewicza.

Nagroda przyznawana jest uczniom, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Jest formą pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczennic i uczniów częstochowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół artystycznych).

W tym roku komisja przyznała 82 nagrody: 56 dla uczniów dla uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów oraz 26 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody, podczas uroczystości w w V LO wręczył laureatom prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Spotkaniu towarzyszyły występy artystyczne laureatów.

LISTA LAUREATÓW NAGRODY PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

DLA UCZNIOW SZCZEGOLNIE UZDOLNIONYCH - 2018

SZKOŁY PODSTAWOWE i GIMNAZJA:

1. Bożek Oskar - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie

2. Caban Mateusz - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie

3. Czapliński Mikołaj - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie

4. Mączka Paulina - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie

5. Szwejda Michał - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie

6. Muc Magdalena - Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie

7. Szpigiel Amelia - Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie

8. Czarnota Wiktor - Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie

9. Szkurłat Emilia - Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie

10. Kotusiewicz Olga - Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

11. Nadolska Wiktoria - Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

12. Nawrocka Natalia - Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

13. Ochmański Jan - Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

14. Wielgórka Adam - Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

15. Smykal Zuzanna - Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie

16. Nadolska Oliwia - Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

17. Rogoziński Maciej - Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

18. Klekot Martyna - Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie

19. Majer Dominika - Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie

20. Prudło Agnieszka - Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie

21. Szwed Martyna - Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie

22. Szmigielska Maja - Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

23. Kukla Jakub - Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

24. Kępa Kacper - Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

25. Aftowicz Julia - Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

26. Dziwiński Wiktor - Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

27. Konieczna Aleksandra - Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

28. Mirek Anna - Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

29. Orlikowski Patryk - Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

30. Orlikowski Przemysław - Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

31. Strącała Damian - Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

32. Wójcik Maria - Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

33. Stachurska Monika - Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie

34. Adamus Amelia - Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

35. Czechowski Adrian - Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

36. Kozłowska Lena - Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

37. Motyl Mateusz - Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

38. Panowska Aleksandra - Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

39. Pyś Karolina - Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

40. Godela Alicja - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

41. Kita Aleksandra - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

42. Łukasik Martyna - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

43. Pindych Piotr - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

44. Urbańczyk Barbara - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

45. Kozłowska Bernadetta - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie

46. Kupczyk Natalia - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie

47. Porada Olga - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie

48. Przech Małgorzata - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie

49. Pyzalska Anna - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie

50. Świtoń Szymon - Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle w Częstochowie

51. Kaczorowska Michalina - Publiczne Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek im. siostry Barbary Żulińskiej w Częstochowie

52. Konieczna Julia - Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne w Częstochowie

53. Namyślak Julia - Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne w Częstochowie

54. Sowińska Aleksandra - Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne w Częstochowie

55. Gonera Jakub - Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle w Częstochowie

56. Kostrzewa Olivia - Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle w Częstochowie

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

1. Cieślak Natalia - I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

2. Maj Anna - I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

3. Piwódzki Krzysztof - I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

4. Stanisz Klaudia - I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

5. Stępień Natalia - I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

6. Stoparek Mateusz - I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

7. Makles Julia - II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie

8. Osuchowski Karol - II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie

9. Służałek Kaja - II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie

10. Wojtkowiak Jakub - II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie

11. Wróbel Martyna - II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie

12. Buszko Nikodem - VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

13. Jędrzejczyk Marta - VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

14. Lizurej Oliwia - VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

15. Męcka Kacper - VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

16. Piotrowska Weronika - VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

17. Pacud Laura - VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

18. Woldan Piotr - VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

19. Czerwik Natalia - IX Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Cypriana Norwida w Częstochowie

20. Dominiak Oliwia - IX Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Cypriana Norwida w Częstochowie

21. Drynda Anna - IX Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Cypriana Norwida w Częstochowie

22. Lorin Filip - IX Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Cypriana Norwida w Częstochowie

23. Nowak Adrian - IX Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Cypriana Norwida w Częstochowie

24. Zahovora Tetiana - Zespół Szkół im. Władysława Andersa w Częstochowie

25. Świąć Patryk - I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie

26. Trębski Mikołaj - I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie