Uczennice i uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w już X. Powiatowym Konkursie Pierwszej Pomocy „Umiemy i chcemy ratować”. Miejscem współzawodnictwa w niesieniu pomocy poszkodowanym była Szkoła Podstawowa nr 24.

Konkurs ,,Umiemy i chcemy ratować” upowszechnia zasady udzielania pierwszej pomocy wśród uczennic i uczniów zarówno starszych, jak i młodszych klas szkół podstawowych.

Udział zgłosiło 19 szkół (81 uczniów) z Częstochowy oraz z Mstowa, Mykanowa, Kuchar, Kłobucka, Kusiąt i Jaskrowa. Do zadań konkursowych przystąpiły ostatecznie 24 trzyosobowe drużyny z 17 szkół (w kategorii klas I-III – 8 drużyn, w kategorii klas IV-VIII – 16 drużyn).      

Uczestniczki i uczestnicy musieli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami – od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon po proste czynności przy osobie poszkodowanej.  W zadaniach konkursowych chodziło też o kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Laureaci otrzymali puchary, medale oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

Pytania konkursowe oraz zadania praktyczne przygotowało oraz oceniało jury powołane przez Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM. W skład jury wchodzili m.in. wolontariusze RESCUE TEAM, kadeci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz studentki pielęgniarstwa.
 
Gośćmi konkursu byli m.in. zastępca prezydenta miasta Ryszard Stefaniak oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot, a także przedstawiciele Urzędu Miasta, Rady Miasta oraz Komendy Miejskiej Policji.

Konkurs – pod patronatem prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka –  odbył się 30 maja. Organizatorkami były nauczycielki  SP 24 – Hanna Nowak, Monika Krzaczek, Justyna Łęska oraz pielęgniarka szkolna Barbara Mierczak. Po raz drugi konkurs współorganizowało Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM.
 
A oto nagrodzeni:

W kategorii klas I-III

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 15
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kusiętach
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 50

W kategorii klas IV-VII

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Jaskrowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa we Mstowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłobucku

 na podst. informacji z SP 24, Marcin Breczko