12 maja odbyły się miejskie uroczystości z okazji 84. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego.

Uroczystości rozpoczęły się tuż po godz. 11.00 od złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na pl. Biegańskiego. O godz. 11.30 w sali reprezentacyjnej Ratusza dr Mariusz Kolmasiak ze Związku Piłsudczyków w Częstochowie wygłosił wykład zatytułowany ,,Józef Piłsudski – śmierć i uroczystości pogrzebowe”.

W uroczystościach udział wziął przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski, a także przedstawiciele służb mundurowych, Straży Miejskiej, młodzież częstochowskich szkół oraz mieszkańcy miasta.
 
Podczas zaborów Józef Piłsudski był jednym z organizatorów niepodległościowej Polskiej Partii Socjalistycznej, twórcą Organizacji Bojowej PPS, ruchu strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej, a później – jako Komendant I Brygady Legionów Polskich – przywódcą zbrojnej walki o niepodległość Polski. Po jej odzyskaniu współtworzył Wojsko Polskie, był Naczelnikiem Państwa, Wodzem Naczelnym i Pierwszym Marszałkiem Polski. Dwukrotnie sprawował funkcję Prezesa Rady Ministrów; był także ministrem spraw wojskowych i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych.

Częstochowskie obchody rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego zorganizowali: Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Towarzystwo Przyjaciół Józefa Piłsudskiego Oddział w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy.
 


Marcin Breczko
zdjęcia: J. Tomorowska