Prosimy organizatorów wypoczynku dla dzieci, ich opiekunów i rodziców o odpowiednio wcześniejsze informowanie, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, o konieczności podjęcia czynności kontrolnych autokarów. W Częstochowie miejscem wyznaczonym do kontroli jest parking na Rynku Wieluńskim.

Wcześniejsza informacja o kontroli autokarów pozwoli na odpowiednie zaplanowanie służby dla policjantów, co usprawni wykonanie tych czynności. 

Prosimy o planowanie przeprowadzenia kontroli od godziny 6.45. 

W Częstochowie miejscem wyznaczonym do kontroli jest parking na Rynku Wieluńskim.

Sprawdzenia autobusów w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach będą również wykonywane na trasie ich przejazdu.

Kontrole autokarów przewożących dzieci na wypoczynek przeprowadzają na terenie Częstochowy i powiatu także funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego.

Tryb zgłaszania kontroli autokaru do ITD.