Jak co roku uczczono pamięć dziesięciu Polaków powieszonych przez hitlerowskich okupantów 24 kwietnia 1944 roku. Zakładników skazano na śmierć, bo nikt nie ujawnił nazwisk osób udzielających pomocy żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego.  

W uroczystościach wziął udział zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak; obecni byli także radni oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich. Po mszy w kościele pw. Przemienienia Pańskiego uczestniczki i uczestnicy uroczystości przeszli na miejsce egzekucji – u zbiegu dzisiejszych ulic Rzepakowej, Kolorowej oraz 10 Zakładników. Pod znajdującym się tam krzyżem i tablicą pamiątkową złożono kwiaty i zapalono znicze.

Uroczystości zorganizowały: Urząd Miasta Częstochowy, Związek Kombatantów RP i BWP Zarząd Okręgowy oraz Rada Dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza.

24 kwietnia 1944 roku o godz. 10.00 na wzgórzu w miejscowości Gnaszyn – dzisiaj dzielnicy Częstochowy – hitlerowcy ustawili szubienicę i zgromadzili ok. 2 tys. osób, zarówno z Gnaszyna, jak i okolicznych wsi, od których partyzanci otrzymywali wsparcie. Gestapo przywiozło na miejsce 10 mężczyzn (w tym księdza), których wcześniej przetrzymywało jako zakładników. Hitlerowcy skazali ich na śmierć za nieujawnienie, kto udzielał pomocy żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Nikt ze zgromadzonych nie znał skazańców, w większości mieszkańców powiatu zawierciańskiego.  Ich ciała załadowano na samochód i wywieziono w kierunku Blachowni. Ani pełna lista nazwisk powieszonych, ani miejsce ich pochówku nie są znane.  
    
Miejsce mordu pierwotnie upamiętniał krzyż. Później lokalna społeczność postanowiła oddać hołd pomordowanym, nadając uliczce odbiegającej od krzyża w kierunku wschodnim nazwę ,,10 Zakładników”.  


Marcin Breczko