Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej rozbuduje się o zewnętrzny szyb z windą osobową. Dźwig ułatwi korzystanie z budynku przede wszystkim młodzieży z niepełnosprawnościami. Miasto rozpisało przetarg na tę inwestycję i czeka na oferentów do 24 kwietnia.   

Budynek placówki przy ul. Krótkiej składa się z dwóch połączonych łącznikiem skrzydeł – jedno to budynek główny, drugie mieści salę gimnastyczną. Szyb windy będzie dobudowany od wschodniej strony skrzydła mieszczącego budynek główny szkoły.
 
Prace zaczną się od wyburzenia części odsadzki istniejącego fundamentu oraz zewnętrznych schodów betonowych, a także demontażu niektórych okien i drzwi. Roboty budowlane obejmą m.in. wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej oraz ścian szybu wraz z montażem dźwigu. Powstaną też m.in. nowe schody żelbetowe i balustrady, szklany daszek i kominek wentylacyjny. Część istniejącego utwardzenia z płyt betonowych zostanie wymieniona na kostkę brukową. Całości dopełni malowanie pomieszczeń i wykonanie nowych warstw posadzek.

Szyb windy będzie znajdował się w odległości powyżej 8 m od budynków na sąsiednich działkach. Wejścia do budynku pozostaną w istniejących miejscach. Winda nie wpłynie na zmianę w odbiorze całości bryły budynku – będzie zlokalizowana w bocznej, schowanej części obiektu. Komunikując wszystkie kondygnacje, dźwig ułatwi korzystanie z budynku osobom z niepełnosprawnościami.

Odbiór zakończonych prac planowany jest na koniec października tego roku. Firmy zainteresowane ich wykonaniem mogą składać swoje oferty do 24 kwietnia, do godz. 9.30 w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji) w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.   

Przypomnijmy, że od 1 września zeszłego roku w ramach Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych funkcjonuje pierwsza w mieście specjalna ponadpodstawowa szkoła techniczna dla uczennic i uczniów z niepełnosprawnościami, w normie intelektualnej – Technikum Specjalne nr 13. Kształci młodych ludzi m.in. z zespołem Aspergera, autyzmem, młodzież słabosłyszącą, z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Utworzenie szkoły było kolejnym etapem działań częstochowskiego samorządu w zakresie wspierania edukacji i terapii młodzieży ze spektrum autyzmu (a także innymi niepełnosprawnościami), mającymi przeciętny lub wysoki iloraz inteligencji. W Technikum Specjalnym nr 13 realizowane są obecnie dwa kierunki kształcenia – technik informatyk i technik logistyk.


Marcin Breczko

na zdjęciu: budynek Zespołu Szkół przy ul. Krótkiej