Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W dniu 06 kwietnia 2019 w salach Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się kolejna edycja eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W szranki stanęli zwycięzcy eliminacji gminnych z powiatu częstochowskiego w trzech grupach wiekowych. Eliminacje przebiegały w dwóch etapach: etap I - 30 pytań testowych i etap II - 5 pytań ustnych, ścisły finał do którego zakwalifikowano po 5 osób z największą ilością punktów z testu. Pytania dotyczyły zagadnień z zakresu walki z pożarami, ich zapobieganiu, alarmowaniu o zdarzeniach odpowiednich służb, zasad udzielania pomocy przedmedycznej, a także wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W komisji oceniającej wiedzę uczestników zasiadali oficerowie PSP. Laureaci 3 pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Zgodnie z tradycją nagrodzono najmłodszego uczestnika eliminacji, otrzymał dużą maskotkę misia-strażaka. Zdobywcy I miejsc w każdej grupie wiekowej będą reprezentować powiat częstochowski w eliminacjach wojewódzkich. Dziękujemy uczestnikom eliminacji ich opiekunom i nauczycielom, dziękujemy współorganizatorom i fundatorom nagród, dziękujemy wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji eliminacji, i zapraszamy za rok, być może znowu w gościnnych murach Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie