Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

W 23 miejskich szkołach prowadzących oddziały gimnazjalne w Częstochowie odbyła się dzisiaj pierwsza tura egzaminów gimnazjalnych. W szkołach prowadzonych przez samorząd przystąpiło do nich blisko 1,6 tysiąca uczniów. Organizacja egzaminów było możliwa dzięki dobrej współpracy między szkołami oraz postawie strajkujących nauczycieli.  

W ostatnich dniach, w związku z trwającym strajkiem nauczycielskim, dyrekcje kilku szkół zgłaszały pewne problemy ze skompletowaniem obsady zespołów nadzorujących, ale te braki udało się uzupełnić. Dlatego wszystkie szkoły prowadzące oddziały gimnazjalne zgłosiły w środę rozpoczęcie egzaminu.

- Chciałbym podziękować wszystkim, w tym przedstawicielom związków zawodowych i strajkującym nauczycielom, dzięki postawie których możliwe było przeprowadzenie ważnego dla uczniów i ich rodziców egzaminu – podkreśla zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak. – To istotne, że w trudnej dla polskiej oświaty chwili, nauczyciele, wysuwając swoje uzasadnione postulaty, myślą odpowiedzialnie o dobru środowiska szkolnego jako całości.     

W środę nadal w ponad 90 szkołach i przedszkolach prowadzonych przez częstochowski samorząd kontynuowany był strajk nauczycieli.

Według informacji zebranych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy w strajku, w dzień egzaminów gimnazjalnych uczestniczyło nieco mniej, bo ok. 2,1 tys. nauczycielek i nauczycieli, 471 z różnych powodów (L4, opieka nad dzieckiem, urlopy dla poratowania zdrowia) było w szkole nieobecnych, reszta nie miała tego dnia zajęć, nie przystąpiła do strajku bądź nie była w szkole z innych powodów (ok. 840 osób).