W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Ciekawi świata, ciekawi przyszłości”. Podczas rozmowy z doradcami zawodowymi uczniowie szkół ponadpodstawowych uczyli się jak poszukiwać pierwszej pracy.

Celem spotkania było uwrażliwenie młodych ludzi na konieczność dobrego przygotowania do autoprezentacji przed potencjalnym pracodawcą. Młodzież poznała aktualne metody poszukiwania pracy na rynku. Doradcy zawodowi zwracali szczególną uwagę na konieczność odpowiedniego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz dobrego sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, kóre stanowią wizytówkę podczas poszukwiania pracy.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie:

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

III Liceum Ogólnokształcące im. dra Biegańskiego

VII Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe

Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych

Zespół Szkół im. Gen. Wł. Andersa

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół im. Prusa

Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Wł. Sikorskiego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Projekt "Ciekawi świata, ciekawi przyszłości" realizowany jest przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy we współpracy z partnerami biznesowymi, instytucjonalnymi i naukowymi. Jego główny cel to zainteresowanie młodzieży sprawami związanymi z ich zawodową przyszłością, a także rozwijanie umiejętności społecznych przydatnych, bądź koniecznych na współczesnym rynku pracy czy w działalności gospodarczej, a także pomoc w określeniu swoich predyspozycji i – co za tym idzie – kierunku przyszłego kształcenia. Całość jest kontynuacją dobrych praktyk wypracowanych podczas realizacji wcześniejszego projektu ,,Młodzi-Kreatywni”, którego ostatnia, 5. edycja miała swój finał wiosną zeszłego roku.

łs