W tym roku Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zrealizuje bądź rozpocznie szereg inwestycji związanych z poprawą stanu infrastruktury drogowej m.in. w ramach programu budowy i przebudowy dróg lokalnych. Program „Lepsza Komunikacja” obejmuje także kluczowe zadania z unijnym dofinansowaniem.

Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych (ok. 31 mln zł) zakłada w tym roku  m.in.:
- budowę ul. Różanej (podpisana umowa na wykonanie prac budowlanych),
- przebudowa drogi bocznej od ul. Zaciszańskiej (podpisana umowa wykonawcza),
- budowę ul. Artyleryjskiej (przed przetargiem – zadanie dwuletnie),
- przebudowę i rozbudowę ul. Łódzkiej (przed przetargiem – zadanie dwuletnie)
- przebudowę ul. Sikorskiego (w realizacji - koniec lato 2019)
- rozbudowę ul. Boya – Żeleńskiego (przed przetargiem).

Przygotowanie dokumentacji przyszłościowej dla planowanych zadań drogowych
(z budżetem ok. 1,6 mln zł), obejmuje z kolei następujące inwestycje:

- budowa ul. Obrońców Westerplatte (podpisana umowa na wykonanie projektu),
- przebudowa ul. Mirowskiej (podpisana umowa na wykonanie projektu),
- rozbudowa ul. Narcyzowej (podpisana umowa na wykonanie projektu),
- przebudowa ul. Lwowskiej (przed przetargiem na dokumentację)
- budowa ul. Sosnowieckiej (przed przetargiem na dokumentację),
- budowa łącznika Żyznej i Wirażowej (przed przetargiem na dokumentację)
- budowa połączenia Korfantego z Bugajską (przed przetargiem na dokumentację).

W ramach inwestycji mostowych (budżet ok. 5,2 mln zł) ma zostać przebudowany most nad rz. Wartą w ul. Zawodziańskiej. MZDiT zabezpieczył tu wkład własny (ok. 4,9 mln zł)
w inwestycję, o dofinansowanie której aplikuje z subwencji ogólnej budżetu państwa (realizacja zadania do końca roku).

W zadaniach związanych z odwodnieniem miasta (2,6 mln zł) znalazła się budowa odwodnienia ulicznego w ul. Złotej (przed przetargiem). Inwestycja ma być kontynuowana
w ramach programu budowy i przebudowy dróg w latach 2020-2021.

Na pozostałe inwestycje, obejmujące dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów prawnych, inwestycje oświetleniowe czy program budowy i przebudowy chodników oraz miejsc parkingowych MZDiT przeznaczy w tym roku ok. 6,1 mln zł, w sumie wyda więc – według obecnych zapisów w budżecie miasta i zarządu dróg – ok. 47 mln zł na związane z infrastrukturą drogową zadania lokalne.

Oprócz tego miasto będzie rozpoczynać lub finalizować realizację strategicznych drogowych inwestycji miejskich z udziałem środków unijnych. Mowa tutaj o przebudowach DK-1 (na odcinku od alei Jana Pawła II do ul. Rakowskiej) i DK-46 (ulice: Główna i Przejazdowa wraz z budową nowej drogi – obejścia kościoła św. Barbary do ul. Pułaskiego) czy trwającej już w terenie budowie węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych (wraz z przebudową układów drogowych wokół nich). W połowie roku sfinalizowana zostanie inwestycja związana z odwodnieniem Kiedrzyna. Łączna wartość tylko tych czterech zadań ze wsparciem UE to blisko 360 mln zł.

Na podstawie inf. MZDiT


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.