Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” wznawia akcję „Czyste podwórko”. Jej cel to zachęcenie mieszkańców do sprzątania po swoich psach.

W ramach akcji w całym mieście ponownie pojawią się tabliczki w kształcie czworonogów z zabawnymi napisami oraz zupełnie nowe tablice w formie znaków drogowych. Mają one przypomnieć częstochowianom o obowiązującym w mieście „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy”.

Akcja ZGM „TBS” „Czyste podwórko” trwa z krótkimi przerwami od sierpnia 2017 roku. W pierwszym etapie do lokatorów zasobów komunalnych trafiły plakaty i spoty radiowe. Dodatkowo w różnych dzielnicach miasta umieszczono tabliczki z wizerunkiem buldoga, który w żartobliwy sposób przekonywał właścicieli czworonogów do sprzątania po swoich psach. W drugim etapie akcji, wiosną bieżącego roku, miejska spółka postanowiła oddziaływać na mieszkańców tabliczkami w kształcie czworonogów, na których umiejscowiono napisy z zabawnymi hasłami nadesłanymi przez częstochowian w ramach konkursu „Czyste podwórko”. Działaniom edukacyjnym towarzyszył spot, który nadal jest dostępny TUTAJ.

Kolejna edycja akcji stawia na czyste podwórko, w tym czyste place zabaw dla dzieci i czyste place rekreacji ruchowej dla seniorów. Tym razem ZGM TBS ustawił 30 nowych tablic w kształcie znaków drogowych przypominających mieszkańcom o obowiązku sprzątania po swoim psie oraz o obowiązującym w mieście „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy”.

- Chcemy zachęcić mieszkańców zasobów komunalnych, a także wszystkich pozostałych częstochowian do utrzymania porządku i czystości na miejskich osiedlach. Sprzątanie po pupilu nic nie kosztuje, a może trwale zmieniać krajobraz i poprawiać estetykę miasta. Zależy nam, by Częstochowa była zadbanym miastem, takim, które jest chętnie odwiedzane przez turystów i w którym przyjemnie się mieszka oraz odpoczywa - mówi Paweł Konieczny, prezes ZGM TBS w Częstochowie.

Z myślą o właścicielach czworonogów jak co roku zakupiono też kilka tysięcy worków na psie odchody. Są one dostępne w sześciu oddziałach eksploatacji.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy” jasno określa obowiązki właścicieli psów:

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych, na skwerach i trawnikach oraz w innych miejscach służących do publicznego użytku (obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych)”. Za niesprzątanie odchodów po psie osoba, która w tym czasie sprawuje nad nim opiekę, ponosi odpowiedzialność karną w wysokości od 20zł do 500zł w postępowaniu mandatowym.