Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
Uchwała  Nr  825/2018

 Zarządu Powiatu Częstochowskiego

 z dnia 1 sierpnia 2018 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacjęzadania
publicznego Powiatu  Częstochowskiego
w  dziedzinie turystyki i wypoczynku.
 
Na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

1. W związku z rozpatrzeniem  przez Komisję Konkursową wniosków dotyczących otwartego konkursu na realizację zadania Powiatu Częstochowskiego pod nazwą   „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2018”, udziela się dotacji  w następującym organizacjom:

 

 

1) Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie –

     kwota dotacji  11 000 zł

 

2) Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości -
         kwota dotacji  11 000 zł
      
 
 
2. Powiat Częstochowski wspiera finansowo realizację zadania kwotami
     dotacji w wysokości do 50% kosztów zadania.
 

 

§ 2
Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umów z organizacjami wymienionymi w § 1.
 
 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Częstochowskiemu
 
 

§ 4

 
     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Zarząd Powiatu                                                        
 
1. Krzysztof Smela         - Starosta - Przewodniczący Zarządu     
                                       
 
2. Henryk  Kasiura         - Wicestarosta         
 
3 Jan  Miarzyński             - Członek Zarządu          
        
4. Leonard Smolarski     - Członek Zarządu        
5. Grzegorz Dyner          - Członek Zarządu      


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.