Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa
W Starostwie Powiatowym w Częstochowie zostały podpisane umowy na zadania w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych (PIL), zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Terenów Wiejskich.

Na konkurs wpłynęło ponad czterysta wniosków na kwotę niespełna sześciu milionów złotych. Do dofinansowania wybrano 343 z nich – na sumę 4,8 mln zł. Zadania musiały być wskazane przez radę sołecką lub zebranie wiejskie. Otrzymane w konkursie pieniądze sołectwa wydadzą wedle ich potrzeb. Wśród projektów z całego regionu znajdują się te związane z infrastrukturą, ale także zakupem mundurów galowych, instrumentów muzycznych dla zespołów, wyposażeniem świetlic, stref aktywności ruchowej czy budową wiat przystankowych. Kwota dofinansowania nie może przekraczać 60 tys. zł na gminę i 80 procent wartości projektu.
W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego umowy podpisali marszałek Wojciech Saługa i wicemarszałek Stanisław Dąbrowa. W podpisaniu uczestniczył również przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, radna sejmiku Marta Salwierak, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicestarosta Henryk Kasiura i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat.
Jak zaznaczył wicemarszałek Stanisław Dąbrowa: To pierwszy rok funkcjonowania tego zadania, którego celem jest zrównoważony rozwój całego regionu. Wynika on z przyjętej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Jestem pewien, że ten pomysł będzie realizowany w latach kolejnych, bo dla społeczności lokalnych wsparcie na poziomie kilku lub kilkunastu tysięcy ma istotną wartość, często przekraczającą koszty samego przedsięwzięcia.