Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa


Droga w Turowie po remoncie


W drugiej połowie lipca do użytku oddano przebudowane odcinki dróg powiatowych na terenie gmin Kruszyna, Kłomnice oraz Olsztyn.

Na odcinku Widzów – DK 91 (gm. Kruszyna) tj. w ciągu drogi powiatowej nr 1025 S na długości 1,5 km w terenie niezabudowanym wykonano poszerzenie jezdni do 6,0 m, wzmocniono dotychczasową podbudowę, wykonano utwardzenie pobocza oraz odtworzono rowy przydrożne. Przebudowę prowadziła firma Bitum Sp. z o.o. Wartość inwestycji wynosiła 1 mln 45 tys. złotych. Całość została zrealizowana w ramach PROMES przyznanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.       
Na terenie gminy Kłomnice na odcinku Kłomnice – Zawada zakończono remont odcinka drogi powiatowej nr 1070 S o długości 1 km. W ramach przebudowy poszerzono jezdnię do 6,0 m oraz wykonano nową nakładkę bitumiczną wraz z utwardzeniem poboczy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 462 tys. zł i został pokryty z budżetu powiatu.Przebudowę drogi wykonała firma Bitum Sp. z o.o.
W dniu 23 lipca br. odbyły się symboliczne uroczystości związane przekazaniem drogi powiatowej nr 1069 S na odcinku Turów – Bukowno (długości 1,3 km). W trakcie inwestycji wykonano poszerzenie jezdni do 6,0 m, wzmocniono istniejące podłoże oraz utwardzono pobocza. Budżet przedsięwzięcia wynosił 984 tys. zł i został pokryty w 80% przez powiat. Pozostałą część finansowała gmina Olsztyn.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.