Zbliża się szczyt pielgrzymkowy, związany z obchodami Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Miasto przygotowało plan zabezpieczenia tras wejść pielgrzymek i organizacji infrastruktury komunikacyjnej, medycznej, sanitarnej i czystości. Plan obowiązuje od 31 lipca do 15 sierpnia.

Jak co roku, przygotowano m.in. miejsca parkingowe, przenośne kabiny WC, punkty czerpania wody pitnej, dodatkowe kontenery i kosze na śmieci, drogi ewakuacji medycznej. Miejski Zarząd Dróg i Policja zapewnią bezpieczną organizację ruchu w strefie podjasnogórskiej, a Policja i Straż Miejska bezpieczeństwo na trasach wejścia oraz podczas uroczystości.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Miejski Szpital Zespolony przy ul. Mirowskiej 15 jest przygotowany do przyjęcia pielgrzymów w okresie ruchu pielgrzymkowego. W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć:

telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15: (034) 3702170, 3702270;

telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3 (034) 3702640, 3702641.

W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko – pielęgniarskiej. Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w dniach 14 – 15 sierpnia zapewni karetki: przy ul. Kilińskiego 10, w Al. Sienkiewicza, w Pasażu Biskupa Bareły.

Zabezpieczenie sanitarno–epidemiologiczne zapewni Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie (numer alarmowy 661868810).

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ -PASAŻ BISKUPA BAREŁY

MIEJSCA PARKINGOWE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotuje parkingi przy Rynku Wieluńskim oraz przy ul. Oleńki.

Dodatkowo w razie potrzeby mogą zostać udostępnione parkingi przy:
- ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”)

- ul. Kubiny

- ul. gen. W. Sikorskiego (naprzeciwko KM PSP)

ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

Od 9 sierpnia zostanie ustawionych 36 przenośnych kabin WC:

na zieleńcu przy ul. Mstowskiej w pobliżu pętli autobusowej MPK (stadnina koni PEGAZ) – 3 kabiny,

na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Rozdolnej z ul. Hektarową – 3 kabiny,

przy Kościele pw. św. Jana Dukli ul. Mirowska 51/59 - 4 kabiny,

na Rynku Starego Miasta – 3 kabiny,

na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza (lewa strona Liceum przy ogrodzeniu) – 3 kabiny,

na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Markoniego – 2 kabiny.

od strony ul. 3-go Maja (na trawniku przy gruszy) - 8 kabin,

na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic - 8 kabin,

na parkingu przy ul. Sikorskiego - 2 kabiny,

Punkty czerpania wody pitnej będą uruchomione od dnia 4 sierpnia w następujących miejscach:

1 pkt – ul. Sikorskiego,

1 pkt – ul. 7 Kamienic,

1 pkt – Rynek Wieluński,

2 pkt – ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego,

1 pkt – ul. 3 Maja – przy wejściu na pasaż Biskupa Bareły,

1 pkt – park wypoczynkowy Lisiniec,

1 pkt – skrzyżowanie ul. Mstowskiej z ul. Wodociągową,

1 pkt – ul. Morenowa (od 11.08 – 15.08).

Niezależnie od ww. punktów w ciągu Alei NMP działające zdroje uliczne będą czynne przez cały okres pielgrzymkowy.

Straż Miejska od 10 do 15 sierpnia zapewni drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej. Ponadto w dniach 11 – 14 sierpnia na Przeprośnej Górce - kontrole handlowe - 3 strażników (współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie).

Miejski Zarząd Dróg i Transportu wraz z Policją zapewni bezpieczną organizację ruchu w strefie podjasnogórskiej.

Policja i Straż Miejska zapewni bezpieczeństwo pielgrzymów na trasach wejścia oraz uroczystościach

Miejski Zarząd Dróg i Transportu – od 5 sierpnia zapewni dodatkową ilość kontenerów i koszy na śmieci w Alei Sienkiewicza oraz Pasażu Biskupa Bareły, a od 9 sierpnia dodatkową ilość kontenerów i koszy na śmieci w rejonach koncentracji pielgrzymów oraz na drogach przemarszu, w szczególności: al. Monte Cassino, Rynek Wieluński, ul. 3 Maja, ul. Łódzka, ul. Mirowska, ul. Mstowska oraz w okolicach Przeprośnej Górki.

Koordynatorem zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego jest Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy.