Strażacy z częstochowskich jednostek OSP otrzymali nowe wyposażenie i sprzęt ratownictwa medycznego. Odebrali je podczas spotkania w Urzędzie Miasta.

Częstochowscy strażacy otrzymali m.in.: defibrylatory, deski ortopedyczne ze stabilizacją, zestawy szyn, czy torby ratownictwa medycznego. Łącznie do 8 jednostek trafiło kilkanaście sztuk potrzebnego sprzętu, który podzielono ze względu na zapotrzebowanie.

- Od jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wymaga się coraz więcej, dlatego dobrze, że udało się pozyskać sprzęt, który ułatwi wam prowadzenie akcji ratujących ludzkie zdrowie i życie - mówił w czasie przekazywania strażakom nowego sprzętu prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – To zwiększa waszą sprawność, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Życzę wam oczywiście, aby ten sprzęt był wam potrzebny głównie podczas ćwiczeń.

Zakupiony sprzęt został dofinansowany w wysokości 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Miasto złożyło stosowny wniosek o dotację oraz dołożyło 1% kosztów. Całość kosztowała ponad 62 tys. zł.

Wyposażenie otrzymali strażacy z jednostek OSP: Częstochowa, Błeszno, Dźbów, Gnaszyn, Brzeziny Wielkie, Kawodrza Górna, Kiedrzyn i Kuźnica Marianowa.

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Jednym z segmentów dotacyjnych Funduszu jest także wsparcie dla OSP – na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym.

łs