7 i 8 lipca na Jasnej Górze odbędzie się XXVII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Jak w przypadku każdego większego zgromadzenia pielgrzymów, miasto przygotowało plan zabezpieczenia medycznego i komunalnego, dodatkowe miejsca parkingowe i drogi ewakuacji.
 

Plan zabezpieczenia XXVII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja (7 – 8 lipca)

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE


1.    W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona izba przyjęć.

 • telefon do izby przyjęć MSZ (ul. Mirowska 15): 34 370 21 70, 34 370 22 70;
 • telefon do izby przyjęć MSZ (ul. Królowej Bony 1/3): 34 370 26 40, 34 370 26 41.

2.    W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko-pielęgniarskiej.
3.   Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.
4.    SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego 8 lipca, od godz. 9.00 do zakończenia mszy, zapewni dwie karetki P/S zlokalizowane w pasażu Biskupa Bareły.


Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne zapewni Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.


Droga ewakuacji medycznej – pasaż Biskupa Bareły


MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR

 • parking Rynek Wieluński     
 • parking ul. Oleńki

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:

 • ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”)
 • ul. Kubiny.

ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

7 lipca zostanie ustawionych 18 przenośnych kabin WC:

 • od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy): 8 kabin,
 • na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic: 8 kabin,
 • na parkingu przy ul. Sikorskiego: 2 kabiny.

STRAŻ MIEJSKA zapewni drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG WRAZ Z POLICJĄ zapewni bezpieczną organizację ruchu w strefie podjasnogórskiej. O ustawieniu zapór na ul. Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania.
Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie:

 • telefony: 34 378 51 01, 378 51 02; fax 34 378 51 03

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 7-8 lipca:  

 • telefony: 997, 34 369 12 55, 34 369 12 66, fax 34 369 12 44

Uwagi:

 1. Samochody przyjeżdżające na pielgrzymkę winny posiadać za przednią szybą białą kartkę formatu A4.
 2. Pielgrzymi powinni posiadać przy sobie informację o miejscu zaparkowania samochodu (autokaru) i jego numerze rejestracyjnym.
 3. Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą ubrania chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, płyny do picia, lekarstwa które zażywają oraz dokumenty tożsamości.
 4. W przypadku zagubienia, pielgrzymi nie powinni oddalać się z okolic Jasnej Góry, lecz powinni czekać na odnalezienie przy pomniku Kardynała Wyszyńskiego lub w wyznaczonym miejscu przez opiekuna grupy.
 5. Wszelkie zapytania i informacje kierować do służb zabezpieczających pielgrzymkę (Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, służb zarządzania kryzysowego).