Tak nazywa się nowy kierunek studiów dualnych, który ruszy na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza. W ramach programu ,,Akademicka Częstochowa” miasto – jeszcze w 2016 roku - przyznało uczelni dotację w wysokości 100 tys. zł, z której wyposażono m.in. dwa cyfrowe laboratoria językowe.

Nowy kierunek uruchomiono w Instytucie Filologii Obcych UJD. W trakcie tzw. studiów dualnych studentki i studenci przejdą m.in. płatne, trwające 3 miesiące w roku staże w działającej w Częstochowie firmie ZF (wcześniej TRW). Rekrutacja kandydatów już trwa.        

,,Język niemiecki w obrocie gospodarczym” to trzyletnie studia dualne, a więc takie, które łączą edukację akademicką z zajęciami praktycznymi odbywającymi się w formie płatnych staży. Kierunek został stworzony przez dr Małgorzatę Niemiec-Knaś i dra Andrzeja Skwarę z Instytutu Filologii Obcych UJD w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu było stworzenie programu studiów dualnych o profilu praktycznym z płatnymi stażami i podniesienie szans 18 przyszłych studentek i studentów UJD na rynku pracy.

Studia będą trwały od 1 października tego roku do września 2021 roku. Ich absolwentki i absolwenci uzyskają tytuł zawodowy licencjata, dysponując praktycznym wykształceniem w zakresie dwóch języków – niemieckiego języka gospodarczego (Wirtschaftsdeutsch) oraz angielskiego z elementami języka biznesu. Będą mieli również wiedzę w zakresie wybranych aspektów gospodarczych krajów niemiecko- i anglojęzycznych, znajomość podstaw ekonomii i rachunkowości, a także m.in. kompetencje w zakresie funkcjonowania w środowisku wielokulturowym. Po ukończeniu studiów I stopnia będzie można podjąć studia II stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności.

W 2016 roku w ramach miejskiego programu ,,Akademicka Częstochowa” Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu (ówczesnemu AJD) przyznano dotację w wysokości 100 tys. zł na zadanie ,,Wyposażenie sprzętowe dwóch Cyfrowych Laboratoriów Językowych, Laboratorium Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa w budynkach dydaktycznych uczelni”. W ramach programu władze miasta sukcesywnie wspierają powstawanie na częstochowskich uczelniach kierunków i specjalizacji, które odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy.  
 
na podst. informacji z UJD oraz Wydziału FER UM, mb