W związku z dużą liczbą nadesłanych zgłoszeń dotyczących chęci przeprowadzenia zgromadzeń w dniu 8 lipca, w trosce o bezpieczeństwo, szacunek i tolerancję, w Urzędzie Miasta Częstochowy odbędzie się rozprawa administracyjna dla przedstawicieli wszystkich zgłoszonych zgromadzeń. Jej celem jest ustalenie takich tras i godzin by każda ze stron miała możliwość demonstracji własnych poglądów.

Urząd Miasta wraz ze służbami miejskimi chcą zapewnić wszystkim możliwość manifestowania swoich poglądów, zgodne z ustawowymi zapisami. Prawo do gromadzenia się i manifestowania przekonań, w granicach obowiązujących przepisów, jasno ustala ustawa Prawo o zgromadzeniach. Rozprawa administracyjna jest jedną z form postępowania wyjaśniającego, przewidzianą w tej ustawie.

Prezydent Częstochowy w dbałości o stosowanie demokratycznych procedur, poprosił swoją pełnomocniczkę ds. równości, aby uczestniczyła w przygotowaniu i w samej rozprawie administracyjnej na wszystkich jej etapach.