Tadeusz Donocik, wieloletni prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, zakończył pełnienie swojej funkcji. O jego wkładzie w rozwój środowiska gospodarczego w Częstochowie rozmawiano w Ratuszu.  

20 czerwca w Ratuszu, podczas spotkania z udziałem władz miasta i powiatu, przedstawicieli spółek miejskich, przedsiębiorców oraz członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, podsumowano pracę Tadeusza Donocika na rzecz środowiska gospodarczego. Tadeusz Donocik, współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a także jej wieloletni prezes, po blisko 29 latach przekazał tę funkcję Tomaszowi Zjawionemu, dotychczasowemu wiceprezesowi.

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie Tadeusz Szymanek podziękowali Tadeuszowi Donocikowi za wieloletnią współpracę z miastem, promocję rozwoju przedsiębiorczości oraz dostrzeżenie potencjału naszego miasta i lokalnego środowiska gospodarczego.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk otrzymał z rąk Prezesa Honorowego Tadeusza Donocika tytuł Honorowego Członka Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Tadeusz Donocik jest Prezesem Honorowym Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W swej działalności bardzo mocno wyróżniał element promocji województwa śląskiego i przedsiębiorczości tego regionu, w kraju jak i za granicą. Od 1990 roku pełnił funkcję prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, ukierunkowanej na stałe doskonalenie i samouczenie się. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorem ok. 500 referatów, wystąpień i publikacji dotyczących systemu gospodarki rynkowej, marketingu, płynności finansowej w firmach, problematyki małych i średnich przedsiębiorstw, handlu zagranicznego i promocji eksportu, polityki regionalnej oraz turystyki.

na podst. informacji z Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM,

mb