14 czerwca br. odbył się odbiór nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 1105 S na odcinku Nakło – Przyłęk na terenie gminy Lelów wykonanej przez firmę DUKT z/s we Włoszczowej.

W uroczystym i symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział min: w imieniu Starostwa Częstochowskiego: Henryk Kasiura - Wicestarosta, Marianna Dziura - Radna Powiatu oraz Bożena Zalewska Dyrektor PZD; z Gminy Lelów Krzysztof Molenda - Wójt Gminy, Jacek Połcik - sołtys wsi Nakło, Krzysztof Gęsikowski - radny gminny; oraz przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru i Kierownik ODM w Koniecpolu .
W ramach wykonanych robót o wartości 272.572,48 zł. wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 560 mb i szerokości 5,0 mb oraz utwardzono obustronnie pobocza na szer. 1,0 mb. 
Był to odbiór pierwszej inwestycji na drogach powiatowych wśród 25-iu zaplanowanych do realizacji ten rok.