W auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej podsumowano drugą edycję konkursu „Jak się kręci świat pieniądza”, skierowanego do przedszkolaków oraz uczniów częstochowskich szkół.

W rywalizacji, podobnie jak przed rokiem, uczestniczyli przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie klas II i III oddziałów gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs został przeprowadzony w pięciu kategoriach:

I kategoria – dzieci  w wieku przedszkolnym, konkurs plastyczny na projekt graficzny pieniądza, temat pracy Mój wymarzony pieniądz.

II kategoria – uczniowie klas I–III szkoły podstawowej, konkurs plastyczny na projekt plakatu zachęcającego do gromadzenia oszczędności

III kategoria – uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej, konkurs wiedzy z podstaw bankowości i finansów

IV kategoria – uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz uczniowie klas II i III oddziałów gimnazjalnych, konkurs wiedzy z funkcjonowania systemu bankowego

V kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, konkurs wiedzy z funkcjonowania systemu bankowego i finansów publicznych.

Celem zabawy były: edukacja finansowa i ekonomiczna dzieci i młodzieży, propagowanie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, poszerzenie wiedzy o systemie bankowym i finansach, kształtowanie kompetencji z obszaru finansów osobistych, przygotowanie młodych ludzi, do podejmowania racjonalnych i korzystnych dla siebie decyzji finansowych oraz odkrywanie talentów plastycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

7 czerwca, podczas spotkania w auli PCz przy ulicy Armii Krajowej ogłoszono zwycięzców. Nagrody laureatom wręczyli przedstawiciele władz miasta, Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz partnerujących wydarzeniu przedsiębiorców.

Organizatorami konkursu były: Urząd Miasta Częstochowy (Wydział Edukacji, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju), Regionalna Organizacja Pracodawców w Częstochowie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza.

Wyniki konkursu w załączniku