W sali sesyjnej  Urzędu Miasta odbyło się podsumowanie V. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Najnowszej Historii Polski Od ,,Solidarności” do współczesności. Polska w latach 1980-2018.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego i myszkowskiego.
Miał na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski, które doprowadziły do powstania suwerennego państwa polskiego, upamiętnienie sylwetek wybitnych działaczy opozycyjnych oraz kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości naszego narodu i losów „małej Ojczyzny”.

Zadaniem uczniów szkół podstawowych byłowykonanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej wybrany epizod z historii swojej rodziny lub miasta, nawiązujący do burzliwych lat 80-tych i 90-tych XX wieku oraz początków XXI wieku.

W kategorii szkół ponadpodstawowych uczniowie rozwiązywali test wiedzy poświęcony najnowszej historii Polski (1980-2018).

Organizatorem konkursu był Urząd Miasta Częstochowy, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ ,,Solidarność".

Wyniki konkursu:

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce – Angelika Brzozowska, Szkoła Podstawowa nr 48 w Częstochowie
II miejsce – Aleksandra Stemplewska, Szkoła Podstawowa nr 53 im. MariiCurie-Skłodowskiej w Częstochowie
III miejsc – Karolina Długosz, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie
Wyróżnienie – Lena Głogowska, Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie

KATEGORIA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
I miejsce – Weronika Kowalska, IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
II miejsce – Aneta Budzisz, V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza  
III miejsc – Kacper Kret, IX  Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida