30 maja br. wicewojewoda śląski Mariusz Trepka przekazał promesy o wartości prawie 14,8 mln złotych przedstawicielom samorządów z subregionu północnego. Promesy będące gwarancją przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj. powodzi z 2010 roku i 2013 roku trafiły do powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz lublinieckiego.
Promesę dla naszego powiatu odebrał  starosta częstochowski Krzysztof Smela wspólnie z wicestarostą Henrykiem Kasiurą.

Powiat częstochowski otrzymał najwyższe dofinansowanie wśród powiatów subregionu północnego. Rekordowa dotacja w wysokości 7,41 mln złotych przeznaczona zostanie na trzy zadania:
·         przebudowę drogi powiatowej nr 1098 S na odcinku Julianka – Sieraków w gminie Przyrów (dł. 3.482 mb),
·         przebudowę drogi powiatowej nr 1098 S na odcinku Konstantynów – Podlesie w gminie Lelów (dł. 2.952 mb,
·         przebudowę drogi powiatowej nr 1041 S na odcinku Małusy Wielkie – Żuraw w gminie Janów (dł. 3.152 mb).
 
Warto przypomnieć, że jest to już druga promesa przyznana naszemu powiatowi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pierwszą, w wysokości 3,2 mln złotych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Widzów – DK 91 oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1024 S w Rzerzęczycach, starosta K. Smela odebrał z rąk wojewody śląskiego 16 kwietnia br.