Rozpisano przetarg na promocję Częstochowy poprzez dwie bardzo popularne dyscypliny sportowe - piłkę nożną i żużel. Współpraca z klubami ma wzmacniać markę miasta i służyć kreowaniu pozytywnego wizerunku Częstochowy. 

Promocja miasta poprzez piłkę nożną będzie realizowana przez drużynę biorącą udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN lub Ekstraklasę S.A., w których występuje co najmniej 15 drużyn w jednej grupie. Umowa dotyczyć będzie także meczów o Puchar Polski i spotkań towarzyskich (sparingowych). Częstochowę będzie też promował zespół biorący udział w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej Sp. z o.o. Zespół lub poszczególni zawodnicy posłużą także promocji miasta w innych ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach żużlowych.

Zawodnicy będą promować miasto podczas wszystkich spotkań w roli gospodarza oraz wszystkich zawodów wyjazdowych.  Nazwa „Częstochowa” – bądź przymiotniki utworzone od tego słowa – umieszczone muszą być w oficjalnej nazwie drużyny bądź obok niej. Wszelkie realizowane z własnych środków działania promocyjne drużyny będą jednocześnie służyć kreowaniu pozytywnego wizerunku Częstochowy. Umowa przewiduje też eksponowanie logo miasta na materiałach informacyjno-promocyjnych i poligraficznych przygotowanych i wykonanych ze środków własnych przez wykonawcę. Materiały takie będą przekazywane miastu, które będzie też mogło korzystać nieodpłatnie z wizerunku zawodników oraz całej drużyny dla celów promocyjnych.

Umowy będą obowiązywać od chwili ich zawarcia do 31 grudnia tego roku.

Oferty w przetargu można składać do 3 lipca. Ze szczegółami zamówień można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Częstochowy w zakładce ,,Zamówienia publiczne”.

W budżecie miasta na 2018 r. są przewidziane także środki na promocję miasta poprzez siatkówkę. 
 
mb