Centrum Edukacji AC-Expert, zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach i kursach w ramach projektu pn. „Technologie cyfrowe i języki obce - nie obce dla śląskich pracowników”.

Celem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest podniesienie kwalifikacji osób powyżej 25 roku życia, pracujących i mieszkających w województwie śląskim (w szczególności kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych oraz zamieszkujących obszary wiejskie).

Szkolenia obejmują:

- kurs komputerowy (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) - 100h/grupę,
- język angielski (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) - 120h/grupę.
- język niemiecki lub francuski (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) - 120h/grupę.

Do wyboru są dwie możliwości udziału:

I – kurs komputerowy lub językowy,
II – kurs komputerowy i językowy.

W projekcie nie mogą wziąć udziału właściciele przedsiębiorstw, pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Szkolenia kończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu językowego zgodnego z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego lub certyfikatu komputerowego, zgodnego ze standardem DIGCOMP potwierdzającego kwalifikacje.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji  - kontakty, regulamin, karta zgłoszeniowa oraz terminy naborów - znajdują się na stronie: www.technologiecyfrowe.biuroprojektu.eu

 

Na postawie informacji organizatora