Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Częstochowa

Policja konna z Częstochowy zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych (klasy 1-3) wraz z opiekunami do wzięcia udziału w warsztatach ekologicznych o służbie konnej w Policji realizowanych w ramach zadania pt. „Ekologiczna akcja edukacyjno-informacyjna realizowana przez Zespoły Konne śląskiej Policji przyczyniająca się do walki antysmogowej” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskowa i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Cel warsztatów:

  • aktywizowanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do poszerzania wiedzy na temat służby konnej w Policji oraz wiedzy ogólnej na temat koni;
  • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukształtowanie postaw ekologicznych dzieci poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.


Na zakończenie warsztatów przeprowadzone zostaną dwa rodzaje konkursów:

  • konkurs plastyczny dla przedszkolaków;
  • konkurs wiedzy – Quiz dla uczniów szkół podstawowych.


Regulamin konkursu ekologicznego o służbie konnej w Policji dostępny na stronie www.slaska.policja.gov.pl/kat/konie-warsztaty2


Warsztaty potrwają do 31 grudnia 2018 roku