Policjanci wzięli udział w europejskiej akcji koordynowanej przez Europol pod nazwą Joint Action Day (jad) związanej z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. Dwudniowe, ogólnopolskie działania ukierunkowane były na tematykę pracy przymusowej. Przedsięwzięcie było realizowane przy współpracy ze Strażą Graniczną oraz Państwowym Urzędem Pracy. Włączyli się w nie również częstochowscy stróże prawa.

Polska Policja wzięła udział w europejskiej akcji Joint Action Day (jad) związanej ze zwalczaniem zorganizowanej i poważnej przestępczości m.in. handlu ludźmi. Działania wspierane były przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas działań policjanci skupili się głównie na tematyce pracy przymusowej.

W Częstochowie wzięło w nich udział udział 2 policjantów i 3 strażników granicznych oraz inspektor pracy. W ramach operacji skontrolowano miejsce, gdzie jak wynikało z rozpoznania prawdopodobnie może dochodzić do nadużyć związanych z zatrudnieniem pracowników. Mundurowi wylegitymowali 15 osób - obywateli Ukrainy i sprawdzili legalność ich zatrudnienia oraz warunki w jakich pracują oraz czy nie są zmuszani do pracy przymusowej.

W wyniku działań nie wykryto nieprawidłowości.  Należy oczekiwać, iż przeprowadzona akcja będzie miała długofalowe oddziaływanie. Przeprowadzone czynności kontrolne w znacznym stopniu wpłynęły na świadomość potencjalnych ofiar handlu ludźmi, co do przysługujących im praw i możliwości pomocy. Ich celem było, aby obywatele innych państw pracujący w naszym kraju mogli czuć się bezpiecznie i nie padli ofiarą wykorzystywania w miejscu pracy.

  • Policyjne działania przeciwko handlowi ludźmi
  • Policyjne działania przeciwko handlowi ludźmi
  • Policyjne działania przeciwko handlowi ludźmi
Ładowanie odtwarzacza...